صفحه اصلي
نقشه سايت
تماس با ما
 
   

تاریخ‌گذاری حدیث

 

محققان غربی احادیث را دادههایی تاریخی برای شناخت و بازسازی جنبه‌های مختلف تاریخ اسلام تلقی کرده‌اند و برای ارزیابی اعتبار و تعیین اصالت این داده‌ها به تاریخگذاری آنها پرداخته‌اند. تاریخ‌گذاری حدیث مسئله‌ای در میان گروهی از اسلام‌شناسان غربی است که روش‌ها و ابزارهایی متنوع را برای بررسی تاریخ پیدایش و رواج روایات اسلامی به کار می‌گیرند. «تاریخ‌گذاری حدیث: روش‌ها و نمونه‌ها» حاوی ترجمۀ فارسی بخشی از مهم‌ترین نوشته‌ها در پیوند با این مسئله‌ی مهم در حدیث‌پژوهی غربیان است که با رهیافت‌ها و نتایج متفاوت در طول چند دهه‌ی اخیر منتشر شده‌اند. خوانندۀ کتاب حاضر علاوه بر آشنایی با روش‌ها و نتایج پژوهش‌های نوین غربی درباره‌ی تاریخ‌گذاری حدیث، به امکانات و محدودیت‌های هر یک از این روش‌ها پی خواهد برد و همچنین پاسخ‌های برخی محققان مسلمان به نتایج این روش‌ها را درخواهد یافت.

رهیافت اسلام‌شناسان غربی به حدیث با رهیافت عالمان مسلمان تمایزی اساسی دارد. اگرچه نقد حدیث در سنت اسلامی سابقه‌ای دیرینه دارد، «تاریخ‌گذاری حدیث» مقوله‌ای کاملاً متفاوت است که در اندیشۀ تاریخ‌بنیادِ غربی ریشه دارد و مسئله‌ی محوری آن نه حجیت روایات که اصالت و اعتبار تاریخی آنهاست. «تاریخ‌گذاری حدیث: روش‌ها و نمونه‌ها» گامی است در جهت نمایاندن پیش‌فرض‌ها، روش‌ها و ابزارهای محققان غربی در تاریخ‌گذاری نمونه‌هایی از احادیث اسلامی.

مجموعه‌ی حاضر دربرگیرنده‌ی دوازده نوشتار از ده محقق صاحب‌نام در حوزه‌ی مطالعات اسلامی است. در فهرست نویسندگان این مجموعه، علاوه بر محققانی از نسل‌های گذشته نظیر ایگناتس گلدتسیهر (د. 1921) و یوزف شاخت (د. 1969)، چند پژوهشگر سرشناس غربی ازجمله یوزف فان‌اس و مایکل کوک و هارالد موتسکی و محققانی مسلمان همچون محمد مصطفی اعظمی حضور دارند.