صفحه اصلي
نقشه سايت
تماس با ما
 
   

قرآن و زن

 

«قرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن» در اصل رساله‌ی دکتری آمنه ودود (متولد 1952)، آمریکایی نومسلمان آفریقایی‌تبار، است. ودود در این کتاب می‌کوشد نشان دهد که از نگاه قرآن، مرد ذاتاً ترجیحی بر زن ندارد، اما تفاسیر قرآن، که در طول تاریخ تمدن اسلامی همواره  به دست مردان و با ذهنیت مردسالارانه‌ی حاکم بر مسلمانان نوشته شده‌اند، همواره سوگیری‌های مردانه‌ داشته‌‌اند و از آنها به‌اشتباه این‌‌گونه برمی‌آید که قرآن نیز زن را موجودی درجه‌ی دوم و تحت اراده‌ی مرد می‌داند. او در پی پاسخ این پرسش است که تلقی از زن در میان مسلمانان امروز تا چه حد با نگاه قرآن، به‌عنوان مرجع و معیار نهایی اندیشۀ اسلامی، سازگار است. نویسنده‌ی کتاب از رهگذر بازخوانی‌ متن قرآن از منظری جدید قصد دارد تا به تحقق عدالت جنسیتی در فرهنگ اسلامی کمک کند. ترجمه‌ی فارسی این کتاب رهیافتی متفاوت و نتایجی نوین را در مطالعات قرآنی پیش روی پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

سخن اصلی قرآن و زن آن است که بی‌عدالتی در مواجهه با زن در تاریخ سنت اسلامی با این واقعیت مرتبط است که زنان سهمی در فهم و تفسیر قرآن نداشتهاند و در نتیجه همه‌ی مفاهیم و احکام اسلامی برآمده از قرآن مطابق با نیازها و دغدغههای مردان شکل گرفته است. نویسنده کوشیده است تا از طریق بازخوانی متن قرآن مطابق با فهم و انتظارات زنان در دنیای جدید به تفسیری نو از برخی مفاهیم و احکام اسلامی دربارهی زنان دست یابد.

 

آمنه ودود، متولد 1952 آمریکا، در بیست سالگی به اسلام گروید. پس از دریافت دکتری مطالعات اسلامی از دانشگاه میشیگان در 1988، به تدریس مطالعات قرآنی در مالزی پرداخت و در 1992 کتاب قرآن و زن را منتشر کرد. در دو دهه‌ی اخیر، ودود استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا و جهان اسلام بوده و به‌ویژه از طریق سخنرانی و فعالیت‌ اجتماعی در فضای اندیشه‌ی معاصر اسلامی در حوزه‌ی زنان تأثیر گذاشته است.