صفحه اصلي
نقشه سايت
تماس با ما
 
   

—►خبرها و رویدادها◄—درس‌گفتارهای «قرآن‌شناسی در عصر مدرن»

شنبه ـ 12 اسفند 96

با پایان گرفتن سومین دورۀ «متن‌خوانی آثار کلاسیک تفسیر و علوم قرآن»، قصد دارم از بهار آینده، در کنار دوستان همراه، جلساتی را با عنوان «قرآن‌‌شناسی در عصر مدرن» آغاز کنم. در طول یک‌ونیم سال گذشته، دورۀ نخستِ جلسات متن‌خوانی (پاییز و زمستان 95) به مرور و بررسی متن‌هایی برگزیده از منابع کهن علوم قرآن و تفسیر گذشت؛ در دورۀ دوم (بهار و تابستان 96) مجموعه‌ای از متون قدیم و جدید مطالعه شد؛ و سومین دوره (پاییز و زمستان 96) به بررسی متن‌هایی برگزیده از منابع دورۀ معاصر اختصاص یافت. اگرچه در هر سه دورۀ متن‌خوانیِ گذشته دربارۀ هر نویسنده و آثارش و نیز برخی مفاهیم و اصطلاحات به‌کاررفته در متن توضیحاتی در کلاس ارائه می‌شد، تمرکز اصلی بر فهم الفاظ و عبارات متن منتخب به کمک دانش صرف و نحو بود و طرح مبانی و آرای اساسی نویسندۀ متن امری حاشیه‌ای به حساب می‌آمد. اما روش کار و محتوای مباحث ‌کلاس در دورۀ جدید متفاوت خواهد بود و عمدۀ زمان جلسه صَرف تبیین یافته‌های نو در مهم‌ترین آثار نویسنده خواهد شد.

در درس‌‌گفتارهای «قرآن‌شناسی در عصر مدرن» بیش از همه بر شناخت منظومه و زیست‌جهانِ فکری نظریه‌پردازان و بازیگران عرصۀ قرآن‌شناسی در عصر مدرن، چه در داخل و چه در خارج جهان اسلام، تمرکز خواهم کرد. در این درس‌گفتارها، با اختصاص دوره‌های چندجلسه‌ای به فردی خاص یا موضوعی خاص، خواهم کوشید تا دربارۀ مبانی و آرای مطرح‌شده در مهم‌ترین متون و منابع قرآن‌شناسی در عصر مدرن با حاضران در کلاس گفتگو کنم. ازاین‌رو، به‌تفاریق به آثار نواندیشانی مسلمان نظیر محمد ارکون، محمد شکری عیاد و آمنه ودود از یک‌سو و به تألیفات قرآن‌پژوهانی غربی مانند اندرو ریپین، آنگلیکا نویورت و نورمن کالدر از دیگرسو خواهم پرداخت. بدین‌ترتیب، در این جلسات، به‌خلاف دوره‌های گذشته، زبان متنِ موردبحث نقشی محوری در کلاس ندارد و ممکن است، بسته به موضوع، متونی به زبان فارسی، عربی یا انگلیسی دربارۀ موضوعی خاص مطالعه و بررسی شوند. امیدوارم این درس‌گفتارها گامی باشد در جهت جبران برخی خلأهای موجود در برنامه‌های رسمی دانشگاهی به‌ویژه در رشته‌های مرتبط با تفسیر و علوم قرآن.

این درس‌گفتارها شامل چند دورۀ متوالیِ چندجلسه‌ای خواهد بود و هر یک از این دوره‌ها به‌صورت مستقل از یکدیگر در قالب پنج تا ده جلسه برگزار خواهند شد. دورۀ نخست این درس‌گفتارها را از نیمۀ دوم فروردین 97 آغاز خواهم کرد. زمان برگزاری کلاس‌ها مطابق معمول صبح شنبه‌‌ها و مکان آن دفتر یکی از ناشران نام‌آشنا در حوالی میدان انقلاب (خیابان جمال‌زاده) خواهد بود. زمان و مکان دقیق جلسات و سایر جزییات ثبت‌نام و همچنین طرح درس مربوط به دورۀ نخست از طریق کانال تلگرامی من به اطلاع خواهند رسید.

 


خروج