صفحه اصلي
نقشه سايت
تماس با ما
 
   

—►خبرها و رویدادها◄—پایان مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث»

پنج‌شنبه ـ 16 آذر 96

 

تقدیر چنان رقم خورد که شمارۀ هفتم مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث» آخرین شماره از این مجموعه باشد که زیر نظر من منتشر شده است. نمی‌دانم تصمیم مدیران انتشارات حکمت چیست، آیا این مجموعه اصولاً ادامه می‌یابد یا نه، و اگر ادامه می‌‌یابد با چه سبک و سیاقی. به هر حال، صاحب این قلم دیگر مسئولیتی در این مجموعه نخواهد داشت. صرف‌نظر از دلایل این تصمیم، ایام همکاری با این مجموعه اوقاتی خوش بود که با دوستانی عزیز و هم‌زبان به سر رفت. از همۀ دوستان و همکاران محترم انتشارات حکمت و همۀ مترجمان و همراهان ارجمند که هر یک به نوعی در ایجاد و تثبیت این مجموعه نقش داشتند صمیمانه سپاسگزارم.

 

چاپ دوم کتاب «رهیافت‌هایی به قرآن» ـ که چاپ اولِ آن در 1389 در قالب کلی مجموعۀ «مطالعات اسلامی» انتشار یافته بود ـ با ظاهری جدید در 1393 به‌عنوان نخستین شمارۀ مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث» منتشر شد. پس از آن، تا سال 1396 شش کتاب دیگر به‌طور متوالی انتشار یافتند. هفت کتاب این مجموعه به‌ترتیب از این قرارند:

1. رهیافت‌هایی به قرآن (مجموعۀ مقالات ویراستۀ جرالد هاوتینگ؛ به‌کوشش و ویرایش مهرداد عباسی)

2. شفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی (مجموعۀ مقالات نوشتۀ گریگور شولر؛ ترجمۀ نصرت نیل‌ساز)

3. قرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن (نوشتۀ آمنه ودود؛ ترجمۀ اعظم پویا و معصومه آگاهی)

4. تاریخ‌گذاری حدیث: روش‌ها و نمونه‌ها (مجموعۀ مقالات گروهی از محققان؛ به‌کوشش و ویرایش سیدعلی آقایی)

5. رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن (مجموعۀ مقالات ویراستۀ اندرو ریپین؛ به‌کوشش و ویرایش مهرداد عباسی)

6. تفاسیر صوفیانۀ قرآن از سدۀ چهارم تا نهم (نوشتۀ کریستین سندز؛ ترجمۀ زهرا پوستین‌دوز)

7. نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان (مجموعۀ مقالات ویراستۀ ریچارد مارتین؛ به‌کوشش و ویرایش مهرداد عباسی)

پیش‌تر به مناسبت‌های مختلف در مصاحبه‌ها و نشست‌ها و نوشته‌هایی هفت کتاب این مجموعه، هم یک‌به‌یک هم  یک‌جا، معرفی و بررسی شده‌اند. پاره‌ای از آن‌چه دربارۀ این مجموعه در سال‌های اخیر منتشر شده است در دو بخش‌ «آثار مکتوب» و «برنامه‌های پژوهشی» وبسایت من و نیز کانال تلگرامی من قابل دسترسی است.


خروج