صفحه اصلي
نقشه سايت
تماس با ما
 
   

—►یادداشت‌های پراکنده◄—دغدغه‌ی مورخانه، دغدغه‌ی مؤمنانه

پنج شنبه ـ 23 آذر 1391

در مواجهه با دین، دغدغه مورخانه با دغدغه مؤمنانه متفاوت است. در امور دینی، آفرینش ادبی/ هنری با ثبت وقایع تاریخی دو چیز است. نقش و وظیفه‌ی مؤمن و مورخ در حفظ سنت دینی یکسان نیست. آن‌چه در قالب ژانر قصص‌الانبیاء اسلامی باقی مانده به خوبی نشان می‌دهد که نگاه مؤمنانه چگونه تاریخ/ متن مقدس یهودیت و مسیحیت را در قالب چارچوبهای فکری و عقیدتی خود بازآفرینی کرده است. شاید خود قرآن بود که کارکرد آفرینش ادبی/ هنری در امور دینی را به سنت عربی‌ـ اسلامی یادآوری کرد و این جریان تا به امروز نقش خود را در شکل‌های گوناگون ایفا کرده است. از منظر پدیدارشناسانه به دین، آفرینش ادبی/ هنری نقشی بی‌بدیل در ماندگاری «اعتقاد دینی» در میان مسلمانان تا به امروز ایفا کرده، و از قضا نویسندگان ایرانی بیشترین نقش و تأثیر را در راهیابی این آثار به میراث اسلامی داشته‌اند. تصمیم به پالودن دین و زدودن داستان و نظایر اینها از آن یعنی بی‌توجهی به نوع دین‌ورزی بخشی بزرگ از جامعه‌ی دینداران.

ذیل: پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های من در پست قبلی ظاهراً همین روزها ذهن‌های دیگری را نیز به خود مشغول کرده و البته پاسخ‌هایی به همراه داشته. ببینید لینک زیر را:

http://www.khabaronline.ir/detail/263335


خروج