صفحه اصلي
نقشه سايت
تماس با ما
 
   

—►آثار مکتوب◄—

• کتاب‌ها

• مقاله‌های تالیفی

• مدخل‌های دانشنامه جهان اسلام

• مقاله‌های ترجمه‌ای

• مدخل‌های دایرةالمعارف قرآن

• مصاحبه‌ها

 

کتاب‌ها

 
   

نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان

ویراسته ریچارد مارتین، ترجمه فارسی به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی

تهران: انتشارات حکمت، 1396

دانلود

 

رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن

ویراسته اندرو ریپین، ترجمه فارسی به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی

تهران: انتشارات حکمت، 1394

دانلود

 

رهیافت‌هایی به قرآن

ویراسته جرالد هاوتینگ و عبدالقادر شریف، ترجمه فارسی به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی

نهران: انتشارات حکمت، 1389؛ چاپ دوم 1393

دانلود

 

دایرة‌المعارف قرآن (ل ـ ی)

جین دمن مک‌اولیف (سرویراستار)، ترجمه فارسی زیر نظر: حسین خندق‌آبادی، مسعود صادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار

تهران: انتشارات حکمت، ج 5، 1399

دانلود

 

دایرة‌المعارف قرآن (ص ـ گ)

جین دمن مک‌اولیف (سرویراستار)، ترجمه فارسی زیر نظر: حسین خندق‌آبادی، مسعود صادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار

تهران: انتشارات حکمت، ج 4، 1396

دانلود

 

دایرة‌المعارف قرآن (د ـ ش)

جین دمن مک‌اولیف (سرویراستار)، ترجمه فارسی زیر نظر: حسین خندق‌آبادی، مسعود صادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار

تهران: انتشارات حکمت، ج 3، 1394

دانلود


دایرة‌المعارف قرآن (پ ـ خ)

جین دمن مک‌اولیف (سرویراستار)، ترجمه فارسی زیر نظر: حسین خندق‌آبادی، مسعود صادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار

تهران: انتشارات حکمت، ج 2، 1393

دانلود

 

دایرة‌المعارف قرآن (آ ـ ب)

جین دمن مک‌اولیف (سرویراستار)، ترجمه فارسی زیر نظر: حسین خندق‌آبادی، مسعود صادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار

تهران: انتشارات حکمت، ج 1، 1392

دانلود

 

تفسیر قرآن، تاریخچه، اصول، روش‌ها

مهرداد عباسی و دیگران، تهران: کتاب مرجع، 1388

دانلود

 

مقاله‌های تألیفی

 

نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی: پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن

تحقیقات علوم قرآن و حدیث ، شمارۀ 40، زمستان 1397، ص35-65 (با همکاری سیده‌خدیجه حسینی)

دانلود

 

معادل گذاری حال در ترجمه های فارسی معاصر قرآن

صحیفه مبین، شماره 59، بهار و تابستان 1395، ص 51- 74 (با همکاری مریم قیدر)

دانلود

 

رویکرد تاریخی فضل‌الرحمان به قرآن: بررسی توصیفی ـ تحلیلی

تاریخ و تمدن اسلامی، شماره 23، بهار و تابستان 1395، ص151-183

دانلود

 

رهیافت به حدیث در اسلام‌شناسی مرتضی مطهری

مطهری و علم حدیث، به اهتمام مهدی مهریزی، تهران: بنیاد علمی و فرهنگی علامه مرتضی مطهری، 1395، ص 258-288

دانلود

 

تاملاتی درباره گفتمان معاصر قرآن شناسی در غرب

مهرنامه، شماره 47، خرداد 1395، ص 176-177

دانلود

 

قرائتی نو از قرآن با رهیافتی زن‌محور: بررسی دیدگاه‌های آمنه ودود در کتاب قرآن و زن

پژوهش‌نامه زنان، شماره 13، پاییز 1394، ص 123-146 (با همکاری متینه‌سادات موسوی)

دانلود

 

در میانه سلفی‌گرایی و اصلاح‌طلبی: مروری بر زندگی شریعت سنگلجی

مهرنامه، شماره 44، آبان 1394، ص 192

دانلود

 

مروری بر زندگی و اندیشه فضل‌الرحمان: آرمان مسلمان زیستن در دنيای مدرن

مهرنامه، شماره 34، فروردین 1393، ص 275

دانلود

 

دایرةالمعارف قرآن یا ترجمه ای‌کیو. به‌سوی تثبیت گفتمان آکادمیک در مطالعات قرآنی به زبان فارسی

کتاب ماه دین، شماره 192، مهر 1392، ص 28-37

دانلود

 

بررسی کاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان

پژوهش‌های اعتقادی-کلامی، شماره 5، بهار 1391، ص 59-92 (با همکاری مریم پورافخم)

دانلود

 

کاربرد معناشناسی درزمانی در تبیین مفاهیم اعتقادی قرآن: مفهوم الله از نگاه ایزوتسو

صحیفه مبین، شماره 49، بهار و تابستان 1390، ص 113-142 (با همکاری مریم پورافخم)

دانلود

 

مسأله عدم تناقض در قرآن: خاستگاه، سیر تاریخی و روش‌های عالمان مسلمان در اثبات آن

صحیفه مبین، شماره 48، پاییز و زمستان 1389، ص 139-174 (با همکاری مرضیه دیانی)

دانلود

 

تفسیر به‌رأی از نگاه غزالی در احیاء علوم الدین: در مجموعه مقالات غزالی‌پژوهی

 

غزالی‌پژوهی، به کوشش هدایت جلیلی، تهران: خانه کتاب، 1389، ص 715-725 (با همکاری فاطمه محمدی رحیمی)

دانلود

 

مبانی و روش‌ سیدمرتضی در فهم اخبار آحاد با تکیه بر کتاب امالی

صحیفه مبین، شماره 46، پاییز و زمستان 1388، ص 175-195 (با همکاری سیدعلی آقایی)

دانلود

 

الکشف و البیان: حلقهای مفقوده در تاریخ تفسیر قرآن

گزارش کتابی در باب روش شناسی تفسیر ابواسحاق ثعلبی

آینه پژوهش، شماره 97، فروردین و اردیبهشت 1385، ص 15-30

دانلود

 

ثعلبی و تفسیر او الکشف و البیان عن تفسیر القرآن

برهان و عرفان، شماره 6، زمستان 1384، ص 65-94

دانلود

 

بررسی صدق از دیدگاه قرآن

معرفت، شماره 96، آذر 1384، ص 71-80 (با همکاری محمدحسین برومند و امیر جودوی)

دانلود

 

علامه شرف‌الدین در نوشته‌های خاورشناسان

آینه پژوهش، شماره 89-90، آذر و اسفند 1383، ص 45-48

دانلود

 

مقالات قرآنی در دایرة‌المعارف آکسفورد

کتاب ماه دین، شماره 81، تیر 1383، ص (با همکاری سیدعلی آقایی)

دانلود

 

رهیافتی نو در تفسیر : نگرش ساختاری به سوره های قرآن

کتاب ماه دین، شماره 78-79، فروردین و اردیبهشت 1383، ص 3-7

دانلود

 

امامان شیعه در دایرة‌المعارف اسلام

کتاب ماه دین، شماره 74-75، آذر و دی 1382، ص 46-71 (با همکاری سیدعلی آقایی)

دانلود

 

کوشش‌های حسن امین در به ثمر رساندن اعیان‌الشیعه و تألیف مستدرکات آن

کتاب ماه دین، شماره 65، اسفند 1381، ص 46-51

دانلود

 

شخصیت سیدمرتضی، کتاب امالی و احادیث آن

علوم حدیث، شماره 22، زمستان 1380، ص 96-123

دانلود

 

مدخل‌های دانشنامه جهان اسلام

 

تفسیر/ بخش اول: کلیات

دانشنامه جهان اسلام، ج7، ص 619-628، 1382

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

تفسیر/ بخش هشتم: تفسیر فقهی

دانشنامه جهان اسلام، ج7، ص 646-648، 1382

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

تفسیر/ بخش‌ سیزدهم: پژوهش‌های تفسیری در جهان اسلام

دانشنامه جهان اسلام، ج7، ص 665-669، 1382

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

ثارالله

دانشنامه جهان اسلام، ج9، ص 33-34، 1384

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

ثعالبی، ابواسحاق

دانشنامه جهان اسلام، ج9، ص 51-63، 1385

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

جریر بن ‌عبدالحمید

دانشنامه جهان اسلام، ج10، ص 223-224، 1385

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

جیون، ‌ملّااحمد

دانشنامه جهان اسلام، ج11، ص 587-589، 1386

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

حرالّی، علی ‌بن ‌احمد

دانشنامه جهان اسلام، ج12، ص 827-829، 1387

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

حلّی، حسن ‌بن ‌سلیمان

دانشنامه جهان اسلام، ج14، ص 51-53، 1389

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

حلیمی، حسین بن حسن

دانشنامه جهان اسلام، ج14، ص 61-62، 1389

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

حواریون – در منابع اسلامی

دانشنامه جهان اسلام، ج14، ص 314-317، 1389

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

الخالق

دانشنامه جهان اسلام، ج14، ص 740-743، 1389

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

خلق قرآن

دانشنامه جهان اسلام، ج16، ص 35-42، 1390

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

داوود - در منابع اسلامی

دانشنامه جهان اسلام، ج17، ص 266-269، 1391

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

دهر

دانشنامه جهان اسلام، ج18، ص 431-437، 1392

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

ذوالقرنین

دانشنامه جهان اسلام، ج18، ص 868-874، 1392

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

زردشت - در منابع اسلامی

دانشنامه جهان اسلام، ج21، ص 335-338، 1395

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

شمسون

دانشنامه جهان اسلام، ج27، ص 557-561، 1398

دانلود

لینک سایت دانشنامه جهان اسلام

 

مقاله‌های ترجمه‌ای

 

نوید کرمانی، «جنبه زیبایی‌شناختی وحی نکاتی درباره «پیامبر» و «هنرمند» در فرهنگ اسلامی و مسیحی »

ایرانشهر امروز، شماره 4، آبان و آذر 1395، ص 131-140

دانلود

 

یان ریشار، «شریعت سنگلجی. روحانی اصلاحگرای دوره رضاشاه»

مهرنامه، شماره 44، آبان 1394، ص 193-196

دانلود نسخه اصلی

دانلود نسخه مهرنامه

 

نوید کرمانی، «زبان شعر، زبان وحی: تأملاتی درباره تأثیر زبان‌شناختی قرآن در فرهنگ اسلامی»

نسیم بیداری، شماره 60، تیر 1394، ص 86-91

دانلود

   

اندرو ریپین، «متون واژه‌نگاری و قرآن»

رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن، تهران: انتشارات حکمت، 1394، ص 225-244

دانلود

   

عیسی بلاطه، «تفسیر بلاغی قرآن: اعجاز و موضوعات مرتبط»

رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن، تهران: انتشارات حکمت، 1394، ص 201-224

دانلود

   

مئیر قسطر، «افسانه‌ها در منابع تفسیر و حدیث: خلقت آدم و داستان‌های مرتبط»

در: رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن، تهران: انتشارات حکمت، 1394، ص 131-168

دانلود

   

جین دمن مک‌اولیف، «هرمنوتیک قرآن از نگاه طبری و ابن‌کثیر»

رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، تهران: انتشارات حکمت، 1394، ص 89-107

دانلود


 

یوزف شاخت، «سند شاهدی برای تاریخ‌گذاری حدیث»

تاریخ‌گذاری حدیث: روش‌ها و نمونه‌ها، به‌کوشش و ویرایش سیدعلی آقایی، تهران: انتشارات حکمت، 1394، ص 107-123

دانلود

 

نصر حامد ابوزید، «رهیافت ادبی به قرآن. پیشینه، نتایج و دشواری ها»

آینه پژوهش، شماره 142، مهر و آبان 1392، ص 17-32

دانلود

 

ریچار مارتین، «نقش معتزله بصره در شکل‌گیری نظریه اعجاز قرآن»

پژوهشهای قرآنی، شماره 72، زمستان 1391، ص 134-161

دانلود

 

اسما بارلاس، «بازخوانی متن مقدس از منظر زنان. تفسیر آمنه ودود از قرآن»

آینه پژوهش، شماره 139، فروردین و اردیبهشت 1392، ص 21-32 (با همکاری متینه‌سادات موسوی)

دانلود

 

یان پائولینی، «نکاتی درباره کتابهای قصص‌الانبیاء در منابع اسلامی»

آینه پژوهش، شماره 128، خرداد و تیر 1390، ص 27-32 (با همکاری راحله نوشاوند)

دانلود

 

جین دمن مک‌اولیف، «گذری بر علوم قرآن با تکیه بر برهان و اتقان»

آینه پژوهش، شماره 123، مرداد و شهریور 1389، ص 2-15

دانلود


 

نورمن کالدر، «تفسیر از طبری تا ابن‌کثیر: معضلات تعریف گونه‌ای ادبی با استناد به داستان ابراهیم»

رهیافت‌هایی به قرآن، تهران: انتشارات حکمت، 1389، ص 163-217

دانلود

   

مستنصر میر، «سوره واحدی یکپارچه: تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم»

رهیافت‌هایی به قرآن، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، تهران: انتشارات حکمت، 1389، ص 315-333

دانلود

 

عیسی بلّاطه، «درآمدی بر سیر تطور اندیشه اعجاز قرآن»

آینه پژوهش، شماره 113، آذر و دی 1387،ص 2-10

دانلود

 

کلود ژیلیو، «رشته‌های سنتی مطالعات قرآنی»

آینه پژوهش، شماره 107-108، آذر ـ اسفند 1386، ص 10-31

دانلود

 

دیانا استیجروالد، «سهم شهرستانی در اندیشه اسلامی سده‌های میانه»

جشن‌نامه دكتر محسن جهانگیری، تهران: انتشارات هرمس،‌ 1386،‌ ص 421-435؛ چاپ مجدد در: عقل و الهام در اسلام، تهران: انتشارات حکمت، 1387، ص 227-243

دانلود

 

عبداللّه سعید، «فضل‌الرحمان و اندیشه‌های وی در باب فهم و تفسیر قرآن»

مدرسه، شماره 4، مهر 1385، ص 71-76

دانلود

 

آلبرشت نُت، «ویژگی های مشترک نقد حدیث نزد محققان مسلمان و غربی»

اقسام واضعان حدیث از نگاه ابن جوزی

علوم حدیث، شماره 39، بهار 1385، ص 22-29

دانلود

 

ماجد فخری، «فلسفه و قرآن»

درد فلسفه، درس فلسفه: جشن نامه استاد دکتر کریم مجتهدی، به کوشش محمد رئیس زاده و دیگران، تهران: انتشارات کویر، 1384، ص 437-462

دانلود

 

رتراود ویلانت، «جریان شناسی تفاسیر قرآن در دوره معاصر»

آینه پژوهش، شماره 86، خرداد و تیر 1383، ص 2-17

دانلود

 

اندرو ریپین، «مروری بر تاریخچه تفسیر و تفسیرنگاری»

پژوهشهای قرآنی، شماره 35-36، پاییز و زمستان 1382، ص 202-225

دانلود

 

مدخل‌های دایرةالمعارف قرآن

 

آیات شیطانی

(شهاب احمد)، ج1، ص 94-98، 1392

 

اخلاق و قرآن

(کوین رینهارت)، ج1، ص 131-157، 1392

 

اسکندر

(جان رنارد)، ج1، ص 275-276، 1392

 

باورپرسی

(جان نواس)، ج1، ص 490-492، 1392

 

تفسیر قرآن ـ دوره‌ی قدیم

(کلود ژیلیو)، ج2، ص 160-183، 1393

 

تفسیر قرآن ـ دوره‌ی جدید

(رتراود ویلانت)، ج2، ص 183-201، 1393

 

جاهلیت

(ویلیام شپرد)، ج2، ص 292-296، 1393

 

خضر

(جان رنارد)، ج2، ص 546-549، 1393

   

خط عربی

(بئاتریس گروندلر)، ج2، ص 549-559، 1393

 

خلق قرآن

(ریچارد مارتین)، ج2، ص 559-564، 1393

 

دستور زبان و قرآن

(رافائل تالمن)، ج3، ص 32-57، 1394

 

روشهای انتقادی معاصر و قرآن

(محمد ارکون)، ج3، ص 172-191، 1394

 

زبان و سبک قرآن

(کلود ژیلیو)، ج3، ص 222-249، 1394

 

ساختارهای ادبی قرآن

(عیسی بلاطه)، ج3، ص 307-320، 1394

 

علم و قرآن

(احمد دلال)، ج4، در دست انتشار

 

علوم قرآنی

(کلود ژیلیو)، ج4، در دست انتشار

 

فقه و قرآن

(وائل حلاق)، ج4، در دست انتشار

 

فلسفه و قرآن

(ماجد فخری)، ج4، در دست انتشار

 

قصص قرآن

(کلود ژیلیو)، ج4، در دست انتشار

 

مصاحبه‌ها

 

تجدد از راه قرآن. فضل‌الرحمان و ابرمسأله تجدد در جهان اسلام

روزنامه اعتماد،شماره 4044، 12 تیر 1398، ص 15

دانلود

 

روش‌شناسی پژوهش‌های قرآنی در دوره جدید

ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 132، فروردین 1396، ص 46-50

دانلود

 

مطالعات قرآنی در غرب جایگاه آکادمیک دارد

نشریه خیمه، شماره 117، مرداد و شهریور 1395، ص 34-37

دانلود

 

تقابل کشف با عقل، بررسی دیدگاه های صوفیانه از قرآن

روزنامه فرهیختگان، شماره 1982، 12 تیر 1395، ص 10

دانلود

 

مطالعات قرآن و حدیث در غرب

روزنامه اطلاعات، شماره 26204، 24 تیر 1394، ص 6

دانلود

 

غیبت دل آزار آثار روش مند در مطالعات قرآنی

روزنامه ایران، شماره 5968، 11 تیر 1394، ص 7

دانلود

 

قرآن پژوه غیرمسلمان باید منصف و آگاه باشد

روزنامه اعتماد، شماره 3062، 27 شهریور 1393، ص 12

دانلود

 

نشستی با ویراستاران ترجمه فارسی دایرةالمعارف قرآن

کتاب ماه دین، شماره 192، مهر 1392، ص 16-26

دانلود

 

مطالعات قرآنی در غرب. انگیزه ها، ویژگی ها و بازتاب آن در کشور

ترنم وحی، مرداد ـ‌ شهریور 1392، ص 28-33

دانلود

 

رویکرد آکادمیک با نگاهی همدلانه

مهرنامه، سال چهارم، شماره 30، مرداد 1392، ص 264-266

دانلود

 

قرآن پژوهی از منظر غربی ها

کتاب هفته، شماره 369، 7 بهمن 1391، ص 12-13

دانلود

 

علمی بودن پژوهش

خردنامه همشهری، شماره 21، آذر 1386، ص 44-48

دانلود